top of page

Klagemulighed

Skulle der, mod forventning, være et uløst problem at klage over, vil det formodentligt kunne løses ved direkte kontakt til Galleri Artinfact. I tilfælde af, at problemet ikke kan løses af denne vej, kan køber klage til Center for Klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsensvej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

 

Er De/du kunde med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan De/du klage til EU-kommissionens online klageportal her:

http://ec.europa.eu/odr

bottom of page