top of page

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis køber fortryder sit køb indenfor tidsrammen på 14 dage, får køber det indbetalte beløb retur, dog fratrækkes en eventuel værdiforringelse, hvis en sådanne er sket.

Galleri Artinfact/ www.galleri-artinfact.dkgennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, med mindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Galleri Artinfact/ www.galleri-artinfact.dk kan tilbageholde tilbagebetalingen indtil galleriet har modtaget ordren retur, medmindre køber inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret ordren.

bottom of page